I Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Orkana


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Orkana

Patron Władysław Orrkan

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Orkana

Władysława Orkana 1
Miejscowość Limanowa
Kod pocztowy 34-600
Gmina miasto Limanowa
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Orkana

183372059
Strona
Regon 00070285400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Orkana znajduje się w miejscowości Limanowa pod adresem Władysława Orkana 1. Telefon do szkoły to 183372059. Faks: 183372059. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Limanowa, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem htttp://republika.pl/limanowa1lo. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00070285400000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 636, z czego 435 stanowiły wychowanki, a 201 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,1. Powiat limanowski ma zarejestrowane 14 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 2011 uczniów w powiecie przypada 14 innych liceów (143,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Limanowa: 4
  • w gminie Limanowa: 4
  • powiat limanowski: 73
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 217 64,80 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 217 83,00 % 100,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 17 76,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 17 85,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 200 83,50 % -
język angielski ustny podstawowy 200 84,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 217 83,60 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 64,80 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 14) 54 (z 448)
język polski ustny podstawowy 83,00 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 14) 41 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 76,20 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 11) 39 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 85,70 % 2 (z 7) 2 (z 7) 2 (z 11) 29 (z 281)
język angielski pisemny podstawowy 83,50 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 14) 46 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 84,90 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 14) 22 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 83,60 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 14) 13 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa