Gimnazjum W Brynku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Brynku

Adres Gimnazjum W Brynku

Park 8
Miejscowość Brynek
Kod pocztowy 42-690
Gmina Tworóg
Powiat tarnogórski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Brynku

322846160
Strona
Regon 27660407200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Brynku mieści się w miejscowości Brynek pod adresem Park 8. Numer tel. do szkoły to 322846160. Numer fax: 322846160. Gimnazjum działa na obszarze gminy Tworóg, powiat tarnogórski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjumbrynek.home.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27660407200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 207, z czego 95 to gimnazjalistki, a 112 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,4. Powiat tarnogórski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3857 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (142,85 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brynek: 1
  • w gminie Tworóg: 6
  • powiat tarnogórski: 74
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.25-1.31-1.25
20063.31-2.343.31
20070.92-2.430.92
2008-1.83-1.9-1.83
20096.680.216.68
20102.74-1.372.74
20114.22-0.884.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.04-1.22-2.04
20061.96-21.96
20070.25-1.910.25
2008-4.1-1.29-4.1
20091.95-1.11.95
20100.65-1.020.65
20113.16-1.093.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa