Technikum Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 8

Patron inż.Tadeusz Tański

Adres Technikum Nr 8

Rejtana 18
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 8

184143710
Regon 49283189500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 8 znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Rejtana 18. Numer tel. do szkoły to 184143710. Nr fax: 184143731. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 49283189500000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 599, z czego 15 stanowiły uczennice, a 584 to kursanci. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 16 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2940 uczniów w powiecie przypada 16 innych techników (183,75 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 28,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 56,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 40,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 48,90 % -
język polski pisemny podstawowy 122 43,20 % 70,00 %
język polski ustny podstawowy 122 64,80 % 70,00 %
język angielski ustny podstawowy 118 47,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 118 54,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 122 48,00 % 70,00 %
język francuski pisemny podstawowy 1 90,00 % -
język francuski ustny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 28,00 % 8 (z 9) 8 (z 9) 8 (z 9) 72 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 56,70 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 47 (z 77)
język niemiecki pisemny podstawowy 40,30 % 14 (z 16) 14 (z 16) 14 (z 16) 226 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 48,90 % 9 (z 16) 9 (z 16) 9 (z 16) 193 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 43,20 % 22 (z 30) 22 (z 30) 22 (z 30) 378 (z 448)
język polski ustny podstawowy 64,80 % 23 (z 30) 23 (z 30) 23 (z 30) 272 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 47,00 % 26 (z 30) 26 (z 30) 26 (z 30) 367 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 54,30 % 17 (z 30) 17 (z 30) 17 (z 30) 297 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 48,00 % 14 (z 30) 14 (z 30) 14 (z 30) 206 (z 448)
język francuski pisemny podstawowy 90,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 11 (z 28)
język francuski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 28)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa