Gimnazjum Nr 3 W Nowym Sączu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Nowym Sączu

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Gimnazjum Nr 3 W Nowym Sączu

Królowej Jadwigi 29
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Nowym Sączu

184423869
Regon 49196407400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Nowym Sączu znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Królowej Jadwigi 29. Numer telefonu do szkoły to 184423869. Numer faksu: 184442957. Gimnazjum działa na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gim3ns.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49196407400000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 285, z czego 136 stanowiły uczennice, a 149 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,63. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa