Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Kilińskiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 61133674400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kilińskiego 4. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 61133674400000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 353, z czego 13 stanowiły kursantki, a 340 to słuchacze. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich technicznych (144,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 60 38,30 % -
język polski pisemny podstawowy 60 45,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 8 48,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 52 60,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,30 % 24 (z 44) 24 (z 44) 24 (z 44) 524 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 29 (z 44) 29 (z 44) 29 (z 44) 461 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 48,10 % 7 (z 19) 7 (z 19) 7 (z 19) 199 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 60,20 % 16 (z 44) 16 (z 44) 16 (z 44) 361 (z 767)

Mapa