Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

Adres Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

1 Maja 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

243661077
Regon 00051236100562
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem 1 Maja 7. Numer telefonu do szkoły to 243661077. Nr fax: 242646084. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technikum znajdziemy pod adresem www.plock.zdz.edu.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 00051236100562. Organ rejestracyjny dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich technicznych (144,55 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 14,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 8 37,00 % -
język polski pisemny podstawowy 8 50,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 7 65,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 14,00 % 18 (z 19) 18 (z 19) 18 (z 19) 365 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 37,00 % 25 (z 44) 25 (z 44) 25 (z 44) 545 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 50,50 % 18 (z 44) 18 (z 44) 18 (z 44) 318 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 65,90 % 9 (z 44) 9 (z 44) 9 (z 44) 274 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr