Technikum W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum W Płocku

Adres Technikum W Płocku

Kutnowska 30
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Płocku

242687274
Regon 61137871900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kutnowska 30. Telefon do szkoły to 242687274. Numer fax: 242687274. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 61137871900000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 337, z czego 166 to słuchaczki, a 171 stanowili kursanci. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich o profilu technicznym (144,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 5 27,60 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 16 42,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 77 44,50 % -
język polski pisemny podstawowy 77 47,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 56 60,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 27,60 % 17 (z 19) 17 (z 19) 17 (z 19) 339 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 42,80 % 8 (z 13) 8 (z 13) 8 (z 13) 294 (z 395)
matematyka pisemny podstawowy 44,50 % 18 (z 44) 18 (z 44) 18 (z 44) 414 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 47,10 % 27 (z 44) 27 (z 44) 27 (z 44) 416 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 60,20 % 17 (z 44) 17 (z 44) 17 (z 44) 362 (z 767)

Mapa