Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Aleja F. Kobylińskiego 25
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

243658632
Regon 61104930600030
Organ prowadzący Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Technikum znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Aleja F. Kobylińskiego 25. Numer telefonu do technikum to 243658632. Nr faksu: 243658649. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.zsce.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 61104930600030. Organ rejestrujący dla Technikum to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających naukę w placówce była równa 250, z czego 97 stanowiły kursantki, a 153 to słuchacze. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (144,55 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Mapa