Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Patron nie dotyczy

Adres Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Ułańska 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

242642277
Regon 61001946700062
Organ prowadzący Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Ułańska 1. Numer telefonu do technikum to 242642277. Nr faksu: 242642277. Technikum mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zdz-plock.com.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 61001946700062. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych techników (144,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 22 34,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 21 36,50 % -
język polski pisemny podstawowy 22 43,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,90 % 27 (z 44) 27 (z 44) 27 (z 44) 572 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 36,50 % 36 (z 44) 36 (z 44) 36 (z 44) 689 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 43,90 % 31 (z 44) 31 (z 44) 31 (z 44) 505 (z 778)

Mapa