Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

Adres Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

1 Maja 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

243661077
Regon 00051236100490
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem 1 Maja 7. Numer tel. do technikum to 243661077. Numer fax: 242646084. Technikum mieści się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.plock.zdz.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051236100490. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich technicznych (144,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 1 18,00 % -
język polski pisemny podstawowy 1 50,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 3 38,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 18,00 % 43 (z 44) 43 (z 44) 43 (z 44) 769 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 50,00 % 43 (z 44) 43 (z 44) 43 (z 44) 738 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 38,70 % 39 (z 44) 39 (z 44) 39 (z 44) 732 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr