Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Patron Marii Skłodowskiej-Curie

Adres Technikum Nr 2

Gwardii Ludowej 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

243669991
Regon 61137667200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Gwardii Ludowej 7. Telefon do technikum to 243669991. Numer faksu: 243669991. Szkoła średnia techniczna mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsznr2.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 61137667200000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 410, z czego 4 stanowiły uczennice, a 406 to słuchacze. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (144,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Mapa