Szkoła Podstawowa W Niegosławiu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Niegosławiu

Adres Szkoła Podstawowa W Niegosławiu

69
Miejscowość Niegosław
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Niegosławiu

957624324
Strona
Regon 21030669900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Niegosławiu mieści się w miejscowości Niegosław pod adresem 69. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 957624324. Nr faksu: 957624324. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spniegoslaw.drezdenko.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21030669900000.

Szkoła Podstawowa W Niegosławiu uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 140, z czego 79 to dziewczynki, a 61 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,8. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Niegosław: 1
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa