Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Adres Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

M.Konopnickiej 2
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego

661733047
Strona
Regon 93211109200555
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem M.Konopnickiej 2. Telefon do placówki to 661733047. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem ww.topeducation.com.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 93211109200555. Organ rejestrujący dla Top Education Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego to powiat ziemski.

Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 21 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubuskie - 337. Na 178 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek edukacyjnych (8,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 10,04 (3385 uczniów na 337 placówek).

Mapa