Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Konopnickiej 2
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

957620355
Strona
Regon 21123536900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem Konopnickiej 2. Numer telefonu do technikum to 957620355. Numer faksu: 957620355. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21123536900000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 85, z czego 41 stanowiły słuchaczki, a 44 stanowili słuchacze. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo lubuskie - 82. Na 372 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich technicznych (124 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 słuchaczy na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 14,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 26 45,69 % 96,15 %
język angielski ustny 12 40,75 % 75,00 %
język angielski pisemny podstawowy 12 48,58 % 75,00 %
język polski pisemny podstawowy 26 47,50 % 100,00 %
język polski ustny 26 80,00 % 92,31 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 14,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 38 (z 44)
matematyka pisemny podstawowy 45,69 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 43 (z 107)
język angielski ustny 40,75 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 90 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 48,58 % 2 (z 3) 2 (z 3) 3 (z 5) 84 (z 109)
język polski pisemny podstawowy 47,50 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 7) 101 (z 154)
język polski ustny 80,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 7) 29 (z 150)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr