Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Adres Liceum Ogólnokształcące

Konopnickiej 2
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

957620355
Strona
Regon 21105278100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Drezdenko pod adresem Konopnickiej 2. Nr tel. do liceum to 957620355. Numer faksu: 957620355. Szkoła licealna ma lokalizację na obszarze gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.zsp.drezdenko.oswiata.org.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21105278100000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów pobierających naukę w placówce to 248, z czego 173 stanowiły licealistki, a 75 stanowili wychowankowie. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo lubuskie - 142. Na 649 uczniów w powiecie przypada 8 innych liceów (81,13 na placówkę), a średnia w województwie to 98,37 (13969 wychowanków w wieku licealnym na 142 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 16 55,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 80 62,50 % 95,00 %
język polski pisemny podstawowy 80 56,41 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 9 58,56 % -
język polski ustny 79 85,63 % 100,00 %
język angielski ustny 50 66,94 % 96,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 14 74,36 % -
język angielski pisemny podstawowy 51 75,96 % 96,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 55,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 16 (z 44)
matematyka pisemny podstawowy 62,50 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 21 (z 107)
język polski pisemny podstawowy 56,41 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 7) 45 (z 154)
język polski pisemny rozszerzony 58,56 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 24 (z 60)
język polski ustny 85,63 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 7) 13 (z 150)
język angielski ustny 66,94 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 5) 35 (z 107)
język angielski pisemny rozszerzony 74,36 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 15 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 75,96 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 25 (z 109)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa