Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku

SZKOLNA 11
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku

957620360
Strona
Regon 21030663000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem SZKOLNA 11. Nr tel. do szkoły podstawowej to 957620360. Numer fax: 957620360. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem sp1drezdenko.idsl.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 21030663000000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Drezdenku rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 479, z czego 213 to dziewczynki, a 266 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 36 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 18. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drezdenko: 5
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa