Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Portowa 1
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

957620952
Strona
Regon 21030665300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Drezdenko pod adresem Portowa 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 957620952. Fax: 957620952. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem zs-drezdenko.org.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 21030665300000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 241, z czego 117 to dziewczynki, a 124 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drezdenko: 5
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa