Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Konopnickiej 2
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

957620355
Strona
Regon 00017878400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem Konopnickiej 2. Numer tel. do szkoły to 957620355. Nr faksu: 957620355. ZSZ działa na obszarze gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ odwiedzimy pod adresem www.zsp.drezdenko.oswiata.org.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00017878400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 161, z czego 61 stanowiły kursantki, a 100 to słuchacze. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubuskie - 69. Na 421 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (105,25 na placówkę), a średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa