Publiczne Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1

Patron Józef Noji

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1

plac Wolności 8
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 1

957620605
Strona
Regon 21101581100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem plac Wolności 8. Telefon do szkoły to 957620605. Faks: 957620605. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gim1drezdenko.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 21101581100000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 315, z czego 151 to gimnazjalistki, a 164 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo lubuskie - 185. Na 1641 uczniów w powiecie przypada 8 innych placówek gimnazjalnych (205,13 na placówkę), a średnia w województwie to 164,51 (30435 gimnazjalistów na 185 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drezdenko: 5
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.44-0.411.34
20061.84-0.39-0.15
20070.52-0.59-1.35
20082.071.11-0.01
20094.833.092.53
2010-0.35-1.65-1.12
20111.75-1.11.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.16-0.672.12
20062.28-0.910.26
20074.31.60.23
20084.651.11.86
20094.071.632.72
20102.8723.54
2011-0.950.44-0.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa