Szkoła Podstawowa W Trzebiczu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Trzebiczu

Adres Szkoła Podstawowa W Trzebiczu

Szkolna 1
Miejscowość Trzebicz
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Trzebiczu

957624525
Strona
Regon 21030666000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Trzebiczu znajduje się w miejscowości Trzebicz pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do szkoły to 957624525. Numer fax: 957624525. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem szkolapodstawowatrzebicz.cba.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 21030666000000.

Szkoła Podstawowa W Trzebiczu edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 124, z czego 60 to dziewczynki, a 64 to uczniowie. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Trzebicz: 1
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa