Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie

Patron Św. Urszula Ledóchowska

Adres Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie

Szosa Dworcowa 2
Miejscowość Drawski Młyn
Kod pocztowy 64-731
Gmina Drawsko
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie

672569601
Strona
Regon 00026687300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie mieści się w miejscowości Drawski Młyn pod adresem Szosa Dworcowa 2. Nr tel. do szkoły to 672569601. Nr faksu: 672569601. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spdrawskimlyn.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00026687300000.

Szkoła Podstawowa W Drawskim Młynie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 49, z czego 22 stanowiły uczennice, a 27 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Drawski Młyn: 1
  • w gminie Drawsko: 7
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa