Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie

Adres Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie

Kościuszki 95
Miejscowość Stare Kurowo
Kod pocztowy 66-540
Gmina Stare Kurowo
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie

957615011
Strona
Regon 21020490600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie mieści się w miejscowości Stare Kurowo pod adresem Kościuszki 95. Numer telefonu do szkoły to 957615011. Faks: 957615011. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Stare Kurowo, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem spstarekurowo.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 21020490600000.

Szkoła Podstawowa W Starym Kurowie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 192, z czego 92 to dziewczynki, a 100 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,75. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stare Kurowo: 3
  • w gminie Stare Kurowo: 4
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

szkoła podstawowa