Szkoła Podstawowa W Drawinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Drawinach

Adres Szkoła Podstawowa W Drawinach

62
Miejscowość Drawiny
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Drawinach

957625612
Regon 21030679400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Drawinach znajduje się w miejscowości Drawiny pod adresem 62. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 957625612. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 21030679400000.

Szkoła Podstawowa W Drawinach uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 22, z czego 10 stanowiły dziewczynki, a 12 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drawiny: 1
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa