Szkoła Podstawowa W Drawsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Drawsku

Patron Tadeusz Kutrzeba

Adres Szkoła Podstawowa W Drawsku

Nadnotecka 22 B
Miejscowość Drawsko
Kod pocztowy 64-733
Gmina Drawsko
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Drawsku

672569775
Strona
Regon 00114210400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Drawsku znajduje się w miejscowości Drawsko pod adresem Nadnotecka 22 B. Telefon do szkoły podstawowej to 672569775. Fax: 672569775. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem http://sp.idrawsko.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114210400000.

Szkoła Podstawowa W Drawsku naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 123, z czego 65 stanowiły dziewczynki, a 58 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,6. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Drawsko: 3
  • w gminie Drawsko: 7
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa