Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

Spółdzielcza 2
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

175855530
Regon 18038462400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Spółdzielcza 2. Nr tel. do przedszkola to 175855530. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 18038462400000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 117, z czego 60 to dziewczynki, a 57 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 5,5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa