Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem

Patron Konstanty Laszczka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem

Szkolna 3
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem

257571179
Strona
Regon 00059367800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem znajduje się w miejscowości Dobre pod adresem Szkolna 3. Telefon do szkoły podstawowej to 257571179. Numer faksu: 257571179. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.dobre.szkolnastrona.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00059367800000.

Szkoła Podstawowa Im. Konstantego Laszczki W Dobrem przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 352, z czego 189 stanowiły dziewczynki, a 163 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 30 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 6,5. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dobre: 3
  • w gminie Dobre: 5
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa