Szkoła Podstawowa W Pniewniku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pniewniku

Adres Szkoła Podstawowa W Pniewniku

35
Miejscowość Pniewnik
Kod pocztowy 07-120
Gmina Korytnica
Powiat węgrowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pniewniku

256613226
Regon 00112420100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pniewniku znajduje się w miejscowości Pniewnik pod adresem 35. Nr tel. do szkoły to 256613226. Numer faksu: 256613104. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Korytnica, powiat węgrowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00112420100000.

Szkoła Podstawowa W Pniewniku przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 107, z czego 53 to uczennice, a 54 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat węgrowski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4804 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (126,42 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pniewnik: 1
  • w gminie Korytnica: 7
  • powiat węgrowski: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa