Szkoła Podstawowa W Dropiu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dropiu

Patron Piotr Wysocki

Adres Szkoła Podstawowa W Dropiu

Drop 31
Miejscowość Drop
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dropiu

257992477
Regon 00111754300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dropiu mieści się w miejscowości Drop pod adresem Drop 31. Numer tel. do szkoły podstawowej to 257992477. Numer faksu: 257995208. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00111754300000.

Szkoła Podstawowa W Dropiu edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 75, z czego 28 stanowiły uczennice, a 47 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drop: 1
  • w gminie Dobre: 5
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa