Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie

Patron 7 Pułk Ułanów Lubelskich

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie

45A
Miejscowość Wiśniew
Kod pocztowy 05-306
Gmina Jakubów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie

257579515
Strona
Regon 00112553100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie znajduje się w miejscowości Wiśniew pod adresem 45A. Numer tel. do szkoły podstawowej to 257579515. Fax: 257579515. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Jakubów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły można znaleźć pod adresem www.spwisniew.jakubow.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00112553100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Wiśniewie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 78, z czego 46 stanowiły dziewczynki, a 32 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,25. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wiśniew: 2
  • w gminie Jakubów: 3
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa