Przedszkole W Dobrem


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Dobrem

Patron ogólnodostępne

Adres Przedszkole W Dobrem

Rynek 3
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Dobrem

257571687
Regon 71236591100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Dobrem znajduje się w miejscowości Dobre pod adresem Rynek 3. Numer tel. do przedszkola to 257571687. Numer fax: 257571687. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 71236591100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 25, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 9 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dobre: 3
  • w gminie Dobre: 5
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa