Gimnazjum Im. Henryka Sienkiewicza W Dobrem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Henryka Sienkiewicza W Dobrem

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Gimnazjum Im. Henryka Sienkiewicza W Dobrem

Szkolna 3
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Henryka Sienkiewicza W Dobrem

257571010
Strona
Regon 71164301200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Henryka Sienkiewicza W Dobrem mieści się w miejscowości Dobre pod adresem Szkolna 3. Nr tel. do gimnazjum to 257571010. Nr faksu: 257571010. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.dobregimnazjum.republika.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 71164301200000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 193, z czego 93 stanowiły dziewczynki, a 100 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,45. Powiat miński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 5062 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (153,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dobre: 3
  • w gminie Dobre: 5
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.4-0.14-7.4
20061.250.41.25
2007-1.340.76-1.34
2008-1.2-0.24-1.2
20091.172.851.17
2010-5.560.79-5.56
2011-2.241.13-2.24
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.03-0.17-6.03
2006-6.17-0.43-6.17
2007-3.641.79-3.64
2008-4.280.52-4.28
2009-1.491.6-1.49
2010-3.620.59-3.62
2011-1.861.78-1.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa