Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa

SZKOLNA 4
Miejscowość Stanisławów
Kod pocztowy 05-304
Gmina Stanisławów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00055948600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Stanisławów pod adresem SZKOLNA 4. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Stanisławów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00055948600000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 328, z czego 159 to dziewczynki, a 169 stanowili uczniowie. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa