Szkoła Podstawowa W Strachówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Strachówce

Patron im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej

Adres Szkoła Podstawowa W Strachówce

Kmiecińskiego 3
Miejscowość Strachówka
Kod pocztowy 08-282
Gmina Strachówka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Strachówce

256759037
Strona
Regon 00071806800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Strachówce znajduje się w miejscowości Strachówka pod adresem Kmiecińskiego 3. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 256759037. Numer faksu: 256759037. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Strachówka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.zsstrachowka.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00071806800000.

Szkoła Podstawowa W Strachówce naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 161, z czego 83 stanowiły dziewczynki, a 78 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,14. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Strachówka: 2
  • w gminie Strachówka: 3
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa