Punkt Przedszkolny "stokrotka"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Stokrotka"

Adres Punkt Przedszkolny "Stokrotka"

Sienkiewicza 10
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Stokrotka"

257571502
Regon 71018519700000
Organ prowadzący Walenty Chojecki

Punkt Przedszkolny "stokrotka" znajduje się w miejscowości Dobre pod adresem Sienkiewicza 10. Numer telefonu do przedszkola to 257571502. Przedszkole działa na terenie gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 71018519700000. Jednostka rejestracyjna dla Punkt Przedszkolny "stokrotka" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa