Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie

Patron Maria Kownacka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie

51
Miejscowość Mlęcin
Kod pocztowy 05-307
Gmina Dobre
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie

257528225
Regon 00111756600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie mieści się w miejscowości Mlęcin pod adresem 51. Numer telefonu do szkoły to 257528225. Nr fax: 257528225. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Dobre, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00111756600000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Kownackiej W Mlęcinie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 64, z czego 36 stanowiły dziewczynki, a 28 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,3 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,58. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mlęcin: 1
  • w gminie Dobre: 5
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa