Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy

34
Miejscowość Szczytnica
Kod pocztowy 59-720
Gmina Warta Bolesławiecka
Powiat bolesławiecki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy

757389309
Regon 23108322800000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczytnica i Okolice

Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy mieści się w miejscowości Szczytnica pod adresem 34. Nr tel. do szkoły podstawowej to 757389309. Faks: 757389309. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 23108322800000. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Szczytnicy przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 76, z czego 31 to dziewczynki, a 45 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,5. Powiat bolesławiecki ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5812 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (161,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Szczytnica: 1
  • w gminie Warta Bolesławiecka: 8
  • powiat bolesławiecki: 43
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

szkoła podstawowa