Publicne Gimnazjum Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Dobrem


Najważniejsze informacje - Publicne Gimnazjum Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Dobrem

Patron im. Bohaterów Powstania Styczniowego

Adres Publicne Gimnazjum Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Dobrem

Szkolna 9
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 88-210
Gmina Dobre
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publicne Gimnazjum Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Dobrem

542850987
Regon 91091828000000
Organ prowadzący Gmina

Publicne Gimnazjum Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Dobrem mieści się w miejscowości Dobre pod adresem Szkolna 9. Numer telefonu do gimnazjum to 542850987. Faks: 542850987. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Dobre, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 91091828000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 201, z czego 98 to uczennice, a 103 stanowili uczniowie. Powiat radziejowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1411 uczniów w powiecie przypada 9 innych gimnazjów (156,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.432.483.43
20062.760.582.76
20073.773.883.77
20086.583.726.58
20091.761.441.76
20103.823.33.82
20117.655.027.65
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.932.183.93
20064.650.554.65
20074.321.954.32
20087.852.527.85
20093.481.323.48
201061.936
201111.324.911.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa