Publiczne Przedszkole W Dobrem


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Dobrem

Adres Publiczne Przedszkole W Dobrem

Szkolna 2A
Miejscowość Dobre
Kod pocztowy 88-210
Gmina Dobre
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Dobrem

542850028
Regon 91050202000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Dobrem mieści się w miejscowości Dobre pod adresem Szkolna 2A. Nr tel. do przedszkola to 542850028. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Dobre, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 91050202000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 49, z czego 20 stanowiły uczennice, a 29 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat radziejowski ma zarejestrowane 6 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 436 uczniów w powiecie przypada 6 innych przedszkoli (72,67 na placówkę), a średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dobre: 1
  • w gminie Dobre: 3
  • powiat radziejowski: 20
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa