Studium Medyczne Teb Edukacja


Najważniejsze informacje - Studium Medyczne Teb Edukacja

Adres Studium Medyczne Teb Edukacja

Jakubowskiego 10
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Studium Medyczne Teb Edukacja

243648750
Strona
Regon 30087914101412
Organ prowadzący TEB Edukacja sp. z o.o.

Studium Medyczne Teb Edukacja mieści się w miejscowości Płock pod adresem Jakubowskiego 10. Numer tel. do szkoły to 243648750. Faks: 242620532. Szkoła policealna mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową studium policealnego znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Szkoła policealna znajduje się w rejestrze pod numerem 30087914101412. Jednostka rejestracyjna dla Studium Medyczne Teb Edukacja to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 32 szkoły policealne, a województwo mazowieckie - 352. Na 470 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół policealnych (14,69 na placówkę), a średnia w województwie to 17,75 (6247 słuchaczy na 352 placówek).

Mapa