Miejskie Przedszkole Nr 9 W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 9 W Płocku

Adres Miejskie Przedszkole Nr 9 W Płocku

Krótka 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 9 W Płocku

243643116
Regon 61002542700000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 9 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Krótka 1. Telefon do przedszkola to 243643116. Nr faksu: 243643117. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002542700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 129, z czego 63 to uczennice, a 66 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa