Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku


Najważniejsze informacje - Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku

Adres Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku

Kolegial;na 26
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku

242647210
Regon 61094693700000
Organ prowadzący Fundacja Angielski Dzieciom"

Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kolegial;na 26. Telefon do przedszkola to 242647210. Faks: 242647210. Przedszkole działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest fundacje. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.amerykanskie-przedszkole.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61094693700000. Organ rejestracyjny dla Pierwsze Amerykańskie Przedszkole W Płocku to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa