Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku

Kossobudzkiego 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku

243669717
Regon 00090354100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kossobudzkiego 7. Numer tel. do szkoły podstawowej to 243669717. Numer faksu: 243669717. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp3plock.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00090354100000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Płocku naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 655, z czego 334 to uczennice, a 321 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 62 nauczycieli, z czego 61 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 61. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa