Miejskie Przedszkole Nr 12


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 12

Adres Miejskie Przedszkole Nr 12

MISJANARSKA 12
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 12

243643107
Regon 61002545600000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 12 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem MISJANARSKA 12. Numer tel. do przedszkola to 243643107. Fax: 243643107. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.dwunastkaplock.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002545600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 139, z czego 68 to uczennice, a 71 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa