Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "wur-pol" Sp. Z O.o.


Najważniejsze informacje - Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "Wur-Pol" Sp. Z O.o.

Adres Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "Wur-Pol" Sp. Z O.o.

Harcerza Antolka Gradowskiego 5/7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
Uprawnienia publiczna

Telefon Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "Wur-Pol" Sp. Z O.o.

242620154
Regon 61017078000000
Organ prowadzący Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "WUR-POL" Sp. z o

Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "wur-pol" Sp. Z O.o. mieści się w miejscowości Płock pod adresem Harcerza Antolka Gradowskiego 5/7. Numer tel. do placówki to 242620154. Fax: 242625078. Placówka znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki można odwiedzić pod adresem www.wur-pol.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 61017078000000. Organ rejestracyjny dla Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "wur-pol" Sp. Z O.o. to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa