Publiczne Gimnazjum W Krasińcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Krasińcu

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum W Krasińcu

18
Miejscowość Szczuki
Kod pocztowy 06-211
Gmina Płoniawy-Bramura
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Krasińcu

297174022
Strona
Regon 55071619000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Krasińcu mieści się w miejscowości Szczuki pod adresem - 18. Telefon do gimnazjum to 297174022. Numer faksu: 297174275. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zs-krasiniec.eu. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 55071619000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 60, z czego 31 stanowiły uczennice, a 29 stanowili uczniowie. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.93-5.36-9.2
2006-4.11-5.06-4.64
20071.09-4.99-0.8
2008-7.63-5.23-5.21
2009-8.81-3.14-4.03
20100.28-3.79-0.37
20113.73-2.440.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.27-5.21-8.46
2006-9.59-4.77-5.33
2007-5.3-5.21-4.11
2008-6.73-5.31-3.62
2009-15.57-4.33-10.32
2010-8.79-5.21-6.52
2011-6.1-4.17-6.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa