Publiczne Gimnazjum W Bogatem


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Bogatem

Patron 0

Adres Publiczne Gimnazjum W Bogatem

Bogate 11
Miejscowość Bogate
Kod pocztowy 06-300
Gmina Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Bogatem

297513925
Strona
Regon 55072464000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Bogatem mieści się w miejscowości Bogate pod adresem Bogate 11. Telefon do gimnazjum to 297513925. Numer fax: 297513925. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsbogate.cba.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 55072464000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 47, z czego 28 stanowiły gimnazjalistki, a 19 stanowili gimnazjaliści. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (127,07 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.19-3.36-3.19
2006-7.23-3.68-7.23
2007-7.39-3.47-7.39
2008-2.96-3.95-2.96
2009-1.83-3.62-1.83
2010-3.07-3.47-3.07
2011-3.19-3.71-3.19
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.83-1.78-7.83
2006-3.07-2.81-3.07
2007-7.71-10.54-7.71
2008-3.15-5.3-3.15
2009-6.68-3.14-6.68
2010-3.11-3.3-3.11
2011-2.01-3.17-2.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa