Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Arkadiusza Gołasia

Adres Gimnazjum

80A
Miejscowość Płoniawy-Bramura
Kod pocztowy 06-210
Gmina Płoniawy-Bramura
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

297178014
Strona
Regon 55071621500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Płoniawy-Bramura pod adresem - 80A. Nr tel. do szkoły to 297178014. Numer faksu: 297178014. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem -. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 55071621500000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 123, z czego 61 to gimnazjalistki, a 62 stanowili gimnazjaliści. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-11.48-5.36-9.2
2006-5.17-5.06-4.64
2007-2.69-4.99-0.8
2008-2.79-5.23-5.21
20090.74-3.14-4.03
2010-1.02-3.79-0.37
2011-3.18-2.440.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.65-5.21-8.46
2006-1.07-4.77-5.33
2007-2.92-5.21-4.11
2008-0.53-5.31-3.62
2009-5.06-4.33-10.32
2010-4.26-5.21-6.52
2011-7.56-4.17-6.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa