Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum

Szkolna 9B
Miejscowość Karniewo
Kod pocztowy 06-425
Gmina Karniewo
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

296911034
Strona
Regon 55073316500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Karniewo pod adresem Szkolna 9B. Numer tel. do szkoły to 296911034. Faks: 296911702. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Karniewo, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum można znaleźć pod adresem szkola.pgkarniewo.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 55073316500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 181, z czego 98 stanowiły dziewczynki, a 83 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,6. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Karniewo: 2
  • w gminie Karniewo: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.83-5.36-0.83
20063.9-5.063.9
2007-3.36-4.99-3.36
2008-1.11-5.23-1.11
20093.39-3.143.39
20103.25-3.793.25
20112.92-2.442.92
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.24-5.21-1.24
2006-0.68-4.77-0.68
2007-5.91-5.21-5.91
2008-6.72-5.31-6.72
2009-4.83-4.33-4.83
2010-0.44-5.21-0.44
2011-1.93-4.17-1.93

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa