Gimnazjum Publiczne Im. Ludwika Krasińskiego W Krasnem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Ludwika Krasińskiego W Krasnem

Patron Ludwik Krasiński

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Ludwika Krasińskiego W Krasnem

Komisji Edukacji Narodowej 1
Miejscowość Krasne
Kod pocztowy 06-408
Gmina Krasne
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Ludwika Krasińskiego W Krasnem

236710023
Regon 55072203200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Ludwika Krasińskiego W Krasnem znajduje się w miejscowości Krasne pod adresem Komisji Edukacji Narodowej 1. Numer telefonu do szkoły to 236710023. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Krasne, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 55072203200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 116, z czego 54 to gimnazjalistki, a 62 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,75. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek gimnazjalnych (127,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krasne: 2
  • w gminie Krasne: 3
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.69-3.36-3.69
2006-4.6-3.68-4.6
2007-4.85-3.47-4.85
2008-8.1-3.95-8.1
2009-2.72-3.62-2.72
2010-0.9-3.47-0.9
2011-5.5-3.71-5.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.11-1.780.11
20061.93-2.811.93
20070.18-10.540.18
2008-5.08-5.3-5.08
2009-5.33-3.14-5.33
2010-3.21-3.3-3.21
2011-1.01-3.17-1.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum