Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Przasnyszu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Przasnyszu

Patron Nobliści Polscy

Adres Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Przasnyszu

Orlika 48
Miejscowość Przasnysz
Kod pocztowy 06-300
Gmina miasto Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Przasnyszu

297524929
Strona
Regon 55072487000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Przasnyszu mieści się w miejscowości Przasnysz pod adresem Orlika 48. Numer tel. do szkoły to 297524929. Nr faksu: 297524929. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimprzas.zu.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 55072487000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 674, z czego 345 to uczennice, a 329 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 69 nauczycieli, z czego 66 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 22. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (127,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Przasnysz: 7
  • w gminie Przasnysz: 7
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.36-3.36-3.93
20060.01-3.68-3.82
20071.3-3.47-4.51
2008-1.69-3.95-2.96
2009-0.11-3.62-4.62
2010-1.29-3.47-2.86
20113.18-3.71-1.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.84-1.78-5.05
20060.81-2.81-3.29
20071.02-10.540.04
2008-0.62-5.3-5.83
20091.74-3.14-3.06
2010-0.09-3.3-0.74
2011-0.06-3.17-0.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa